Verhalen uit alle windstreken

Onze wereld is rijk aan verhalen. Noord, Zuid, Oost of West, in elke windstreek zijn er verhalen over mensen en de wereld om hen heen. En elk land heeft zijn eigen verteltraditie. Sommige verhalen dringen door tot in ons land, zoals fabels over de Kantjil uit Indonesië, verhalen over Anansie de spin uit Suriname, maar er worden ook prachtige verhalen verteld in Groenland, Rusland, China, Afrika, Amerika… overal op de wereld! Wij, vertellers van Het Verhalenhuis, gaan die verhalen vertellen.

Maar van dichterbij zijn er ook verhalen die verteld moeten worden! Over de goden en helden uit de IJslandse verhalen verzameling De Edda. De Griekse mythen en sagen, de Ilias en Odyssee van Homerus. De verhalen over Parzifal, een ridder van de ronde tafel van Koning Arthur.

Ook in Europa zijn er ontzettend veel verhalen die mooi en waardevol zijn.

 

 

 

 

Dit is een programma op maat. De verhalen worden in overleg met de opdrachtgever gekozen. Misschien is het relevant dat kinderen verhalen horen uit de culturen van de kinderen in hun omgeving? Misschien wilt u kinderen met een andere culturele achtergrond en een taalachterstand extra prikkelen met verhalen uit hun eigen cultuur? Of misschien wilt u een klas een zo breed mogelijke kijk op de wereld meegeven? Dat is aan u.

Wat we gaan doen?

Tien weken lang komt er elke week een verhalenverteller anderhalf uur lang in de klas. We doen een opwarming en halen het verhaal van vorige week terug. Met de oudere kinderen praten we over een opdracht die ze thuis hebben gedaan. Het verhaal wordt verteld en na het vertellen gaan we aan de slag. De kinderen verwerken de verhalen door middel van dramaoefeningen, door te knutselen of te tekenen. Natuurlijk gaan we de kinderen zelf ook leren vertellen. Ook de verwerking gaat in overleg.

Onze programma’s sluiten aan bij de onderwijsleerdoelen op het gebied van taalontwikkeling, burgerschap, oriëntatie op jezelf en de wereld en kunstzinnige oriëntatie.